Despre

Proiectul

SPEEDIER este o soluție extrem de inovatoare, cuprinzătoare, de tip ghișeu-unic, care utilizează o abordare integrată privind gestionarea energiei, oferind informații, consiliere, consolidarea capacităților, audituri energetice, finanțare, implementarea soluțiilor eficiente din punct de vedere energetic și monitorizarea impactului obținut.

SPEEDIER este un serviciu de gestionare a energiei externalizat, autofinanțat, care aduce numeroase beneficii IMM-urilor, facilitând implementarea măsurilor de conservare a energiei și obținerea accesului la piața serviciilor energetice. Serviciul va fi pus la dispoziția participanților prin intermediul consultanților, auditorilor și experților în domeniu de energie și va avea ca scop facilitarea aplicării auditurilor energetice și a implementării ulterioare a măsurilor de eficiență energetică în cadrul IMM-urilor.

De asemenea, serviciul simplifică procesul de identificare și de implementare a măsurilor de economisire a energiei în cadrul IMM-urilor prin externalizarea tuturor activităților de gestionare a energiei care altfel ar necesita mult timp și expertiză tehnică.

Ciclul iterativ de implementare a măsurilor de conservare a energiei, determinarea economiilor în raport cu un nivel de referință convenit, alocarea și reinvestirea economiilor astfel obținute pentru a implementa măsuri suplimentare reprezintă principiul de bază inovativ al serviciului SPEEDIER, potrivit pentru a fi aplicat atât de către IMM-uri, cât și în cadrul întreprinderilor mari.

OBIECTIVE

Facilitarea aplicării auditurilor energetice și punerea în aplicare a măsurilor de conservare a energiei rezultate în cadrul IMM-urilor în fiecare dintre cele 4 regiuni pilot, oferind un program externalizat de gestionare a energiei.

Demonstrarea eficienței mecanismului de autofinanțare ca mijloc de a stimula investițiile în măsuri de conservare a energiei de către IMM-uri și de către întreprinderi mari.

Dezvoltarea culturii energetice în cadrul IMM-urilor printr-o serie de activități de sensibilizare privind angajamentele necesare și de consolidare a capacităților, rezultatul urmărit fiind dezvoltarea IMM-urilor care cunosc toate aspectele legate de multiplele beneficii ale auditului energetic.

Dovedirea cu argumente că serviciul SPEEDIER este un instrument inovator și eficient care poate fi utilizat de statele membre pentru o mai bună punere în aplicare a prevederilor Articolului 8 din FED în cadrul IMM-urilor și întreprinderilor mari.

Dezvoltarea abilităților părților interesate de pe piață, asigurând că serviciul SPEEDIER continuă să funcționeze pe termen lung, chiar și după încheierea proiectului.

IMPACTUL

PROCESUL DE IMPLEMENTARE

Proiectul va dezvolta și va testa serviciul SPEEDIER parcurgând o serie de pași iterativi în scopul de a crea un serviciu pe deplin funcțional și de sine stătător, care va putea fi lansat în întreaga UE, începând cu țările care participă în programul pilot.În prima etapă, va avea loc revizuirea programelor, schemelor, stimulentelor, proiectelor, instrumentelor și a concluziilor existente în vederea stabilirii punctului de plecare pentru serviciul SPEEDIER (WP2). Definiția inițială a serviciul va fi realizată prin îmbinarea elementelor de succes ale proiectelor anterioare, identificând, în același timp, și metodele prin care se vor depăși provocările întâmpinate (WP4). Această definiție inițială a serviciilor și pregătirea angajaților vor fi realizate de partenerii care vor aplica serviciul SPEEDIER în prima rundă a programului pilot în regiunile pilot (WP5).

În decursul etapei WP4, fază premergătoare re-testării într-o a doua rundă pilot (WP5) desfășurată în regiunile pilot, se va proceda la îmbunătățirea continuă a serviciului, a programei de instruire, a instrumentului de audit energetic și a aplicației pentru dispozitive mobile, având la bază feedback-ul primit în cursul și după încheierea inițialei runde pilot. Se va efectua o evaluare adițională în vederea formulării concluziilor suplimentare pe baza cărora se vor efectua ajustări ale serviciului înainte de a elabora ghidurile finale privind cele mai bune practici și de a defini serviciile care vor constitui serviciul final.

O abordare iterativă similară va fi adoptată și pentru dezvoltarea procesului de instruire dedicat experților și instructorilor SPEEDIER. După prima rundă de instruire a experților SPEEDIER în etapa WP6, viitorii experți care au participat la sesiune vor fi invitați să urmărească pas cu pas realizarea primei runde a programului pilot de către consorțiul responsabil.

WP1 Gestionarea proiectului

WP2 Revizuirea documentației de specialitate și analiza nevoilor

WP3 Nevoi și oportunități pentru IMM-uri

WP4 Dezvoltarea conținutului materialelor de instruire SPEEDIER

WP5 Implementarea serviciului SPEEDIER în IMM-uri și întreprinderi mari în cele 4 regiuni pilot

WP6 Instruirea experților SPEEDIER și a viitorilor instructori privind orientările SPEEDIER

WP7 Lansarea programului SPEEDIER în alte state membre

WP8 Activități de comunicare, diseminare și exploatare

WP9 Asigurarea calității

Parteneri

IERC

Centrul Internațional de Cercetare în Energie (International Energy Research Center – IERC), situat în Cork, Irlanda, este o organizație de cercetare colaborativă care își propune ca scop identificarea și exploatarea oportunităților în spațiul cererii de energie printr-o abordare holistică, sistemică privind tehnologia, strategiile și a piețele. Activitatea IERC este dedicată cercetărilor necesare pentru obținerea îmbunătățiri în cinci domenii: tehnologia, analiza, comportamentul, modelele antreprenoriale, strategii și reglementări.

Companiile industriale membre ale organizației IERC colaborează cu cercetători de vârf pentru a răspunde provocărilor legate de cererea de energie, examinând modalitățile prin care serviciile de cea mai bună calitate pot fi puse la dispoziția utilizatorului final cu randament maxim.

Sustainable Innovations Europe

SUSTAINABLE INNOVATIONS EUROPE este un IMM de inginerie din Spania. Echipa sa este formată din ingineri, experți în recuperarea energiei, specialiști în probleme de mediu și un departament de afaceri axat pe absorbția inovațiilor pe piață.

Echipa tehnică dispune de experiență de peste 10 ani în proiecte de colaborare în domeniul cercetării la nivel european. Obiectivul principal al companiei este cel de a umple golul dintre activitățile de cercetare și implementarea pe piață a realizărilor obținute prin activități de cercetare. Misiunea noastră constă în transpunerea ideilor durabile în modele antreprenoriale profitabile și ecologice. Suntem experți în introducerea pe piață a rezultatelor de cercetare, în dezvoltarea strategiilor de afaceri și a metodelor de comunicare durabile. Noi ajutăm organizațiile să își promoveze inovațiile, facilitând un mod de gândire durabil și bazat pe principiile economiei circulare. Competențele de bază oferite de SUSTAINABLE INNOVATIONS asociate legăturii dintre activitățile de cercetare sunt structurate pe patru piloni principali: introducerea pe piață a rezultatelor de cercetare (Research2Market), comercializarea produselor inovatoare, comunicarea și consolidarea capacităților sustenabile.

Limerick Institute of Technology

Institutul de Tehnologie Limerick (LIT) este o instituție de învățământ superior din Limerick, finanțată public de către
statul irlandez și înființată în temeiul legislației privind Internetul obiectelor (IoT). Se numără printre cele 13 institute de acest fel din Irlanda. Cele cinci campusuri ale institutului se află în orașul Limerick, respectiv în Comitatele Tipperary și Clare, în regiunea vestică și central-vestică a Irlandei. În prezent, institutul are în total 610 de angajați în campusurile LIT, dintre care 461 sunt angajați permanenți, iar 149 de persoane sunt angajați cu fracțiune de normă și colaboratori.

Unitățile de cercetare, dezvoltare și inovare (RDI) se află în Limerick și Tipperary, cuprinzând 6 centre de afaceri în cele 3 județe, și desfășoară activități în domeniu de cercetare, de sprijin oferit întreprinderilor, de formare, dezvoltare socială și comunitară, precum și în domeniul dezvoltării regionale și a participării europene prin proiecte finanțate de UE. Pe lângă activitățile de cercetare și de antreprenoriat, unitatea de dezvoltare implementează o gamă largă de proiecte în parteneriat cu institute academice din țară și de peste hotare, cu organizații profesionale, administrații locale și centrale, organizații reprezentative și organisme industriale și comerciale.

Corporación Tecnológica de Andalucía

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) este un parteneriat public-privat regional (PPP), înființat în 2005, întemeiat ca rezultat al unui efort comun din partea administrației regionale din Andaluzia și din partea unui grup de companii-cheie, în scopul de a încuraja activitățile de inovare în sectorul privat andaluz și pentru a conecta aceste activități cu mediul academic și social, sprijinind implementarea strategiilor de inovare de către organismele publice și promovarea activităților de cercetare și de dezvoltare de nivel mondial într-o regiune de tranziție.

În prezent, CTA este deținută de peste 150 de companii, dintre care 70% sunt IMM-uri din 7 sectoare industriale prioritare europene: TIC; industria aerospațială și procesele de producție; industria agroalimentară; biotehnologia; domeniul construcțiilor și a ingineriei civile; energie și mediu, industria de agrement și turism

PCT Cartuja

PCT Cartuja, Parcul științific și tehnic Cartuja, este renumitul cartier dedicat științei și tehnologiei din Sevilla. Situat într-o incintă emblematică, cu un design arhitectural unic, în spațiul care a dat loc Expoziției Mondiale Sevilla în anul '92, parcul găzduiește 450 de companii și organizații, toate având un numitor comun: inovația.

Prin angajamentul față de un nou model productiv bazat pe cercetare, dezvoltare și inovație (R + D + I), s-a obținut un rezultat de aproximativ 2 miliarde de € din activitățile economice desfășurate. PCT Cartuja este, de asemenea, organizația responsabilă pentru Incubatorul Marie Curie pentru companii bazate pe tehnologie, oferind servicii de asistență pentru întreprinderile din Incubator din 2010, de la lansarea acestuia, iar echipa de management colaborează cu peste 100 de companii nou-înființate bazate pe tehnologie din 2007.

Politecnico di Milano

Politecnico di Milano a fost înființată în 1863 și este în prezent una dintre cele mai remarcabile universități europene din domeniul ingineriei, arhitecturii și designului industrial. Universitatea este considerată o instituție de cercetare de frunte la nivel mondial în numeroase domenii ale științei. Politecnico di Milano este organizată în prezent în 16 departamente și o rețea de 9 școli. Departamentul de Management, Economie și Inginerie Industrială (DIG) are competențe specifice în domeniul economiei aplicate, a analizei strategice, competitive și de piață, în evaluarea tehnologică și în domeniul studiilor de fezabilitate. Personalul DIG este format din 82 de cadre didactice (profesori, conferențiari și asistenți universitari) și 90 de cercetători (asistență de cercetare și doctoranzi).

În cadrul DIG, Grupul pentru Energie și Strategie (www.energystrategy.it) este un punct de reper în Italia în domeniul analizei și înțelegerii aspectelor din mediul industrial și competitiv privind eficiența energetică, energia regenerabilă și energia alternativă. Grupul valorifică competențele în domeniul inovării și managementului tehnologic puse la dispoziția sa de către Școala de Management al Politecnico di Milano și cunoștințele tehnice acumulate de alte departamente, în special de către Departamentul de Energie. Activitatea Grupului pentru Energie și Strategie este susținută de factorii-cheie din industria energetică din Italia, inclusiv Ansaldo Energia, Bp Solar, Edison, Enel, Eni, EniPower, Intesa Sanpaolo, Mitsubishi Electric, Siemens, SMA, Sorgenia, Solarday și Techint. De asemenea, Grupul participă la proiecte de cercetare finanțate din fonduri publice, lucrează pentru clienți privați și colaborează cu asociații industriale în domeniu de energie și de mediu.

ITeC

ITeC este o fundație privată non-profit în serviciul societății, cu activitate desfășurată în sectorul de construcții încă din 1978. Obiectivele noastre de organizare în sprijinul inovării sunt generarea și transmiterea informațiilor și cunoștințelor, alături de furnizarea de servicii tehnologice, menite să îmbunătățească competitivitatea părților interesate din sectorul construcțiilor: companii publice și private și profesioniști independenți. Competența profesională a tehnicienilor noștri, consiliul care reprezintă majoritatea celor implicați în acest sector și faptul că suntem o fundație privată nonprofit ne asigură independența și fiabilitatea.

TFC Research and Innovation Limited

TFC Research and Innovation Limited (TFC) este un IMM cu sediul în Dublin, Irlanda. Fondată în 2012, obiectivul pentru care a fost înființată compania a fost cea de a răspunde cererii din ce în ce mai mari pentru servicii de cercetare științifică dedicate atât sectoarelor industriale, cât și comunității de cercetare științifică. Activitatea TFC cuprinde următoarele categorii principale de servicii: managementul proiectelor, angajamente de standardizare; sprijin oferit în materie de sensibilizare a pieței; de asemenea, compania desfășoară activități într-o gamă largă de sectoare, inclusiv domeniile de e-sănătate, robotică, securitate, TIC, energie și acvacultură. Angajamentul față de CEN / CENELEC, Organizația Internațională de Standardizare, precum și față de organismele naționale de standardizare se regăsește printre prioritățile companiei noastre. Cererea de standardizare este condusă de factorii de reglementare naționali, europeni și internaționali în creștere, precum și de cerințele privind conformitatea industrială. TFC se angajează să participe în calitate de partener în proiecte de cercetare științifică care vizează crearea unor valori dovedite, pentru a putea răspunde provocărilor industriale și sociale stabilite la nivel național și european. Proiectele europene de cercetare actuale includ: NO-FEAR, STAIR4SECURITY și SPEEDIER.

Manage Energy

Agenția Locală de Energie din București (Agenția pentru Eficienta Energetica si Protecția Mediului București – AEEPM, http://www.managenergy.ro) este o entitate juridică independentă cu statut propriu și este înființată ca organizație non-profit publică (ONG public). Înființarea Agenției ca organizație non-profit (ONG public) este o inițiativă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu scopul de a desfășura activități în interesul comunității și în temeiul legislației române. Agenția este unitatea de management al proiectelor pentru proiecte locale, regionale, naționale sau internaționale în domeniul energiei și al protecției mediului. Asociația ajută autoritățile locale și comunitățile în formularea strategiilor în aceste domenii, oferă sprijin acestora în materii de informare a publicului și în domeniul conștientizării cu privire la problemele actuale din domeniu și oferă consultanță privind inițierea și derularea proiectelor de economisire a energiei și privind protejarea mediul înconjurător.