Webinar: Către o Europă decarbonizată: creșterea eficienței energetice în IMM-uri pentru o tranziție a energiei curate - Speedier